அரங்கில் பேசும் கவிதைகள் தொகுப்பு

கவிதை வாசிப்பு முறைகள் (யுவன், மோகனரங்கன்)

பழந்தமிழ் கவிதைகளில் அறிவும் கல்வியும் (அந்தியூர் மணி)

நாட்படுதேறல்- சங்கம் முதல் சமகாலம் வரை (இசை)

தற்கால கவிதைகள் (மதார்)

ஹிந்தி கவிதைகள் ( கோபால கிருஷ்ணன்)

கவிதைகளில் உடல்மொழி (சாம்ராஜ்)

ஆன்மிக கவிதைகள் (சுனீல் கிருஷ்ணன்)

தற்கால மலையாள கவிதைகள் (ஆனந்த குமார்)

விக்ரமாதித்தன் அமர்வு (லக்ஷ்மி மணிவண்ணன்)

சீனக் கவிதைகள் (போகன் சங்கர்)

2 Comments

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s